+90 (212) 274 29 18 PBX
+90 (212) 211 52 35
himerpa@himerpa.com
İLETİŞİM
Yalıtım Malzemelerinde Lider Tedarikçiniz MENÜ

KVKK Aydınlatma Metni

HİMERPA HAVALANDIRMA İZOLASYON MALZEMELERİ
PAZARLAMA VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
AYDINLATMA METNİ
Yayın Tarihi Revizyon Numarası Revizyon Tarihi
01/01/2022 v.1 23/12/2021

 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Himerpa Havalandırma İzolasyon Malzemeleri Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından hazırlanmıştır. Şirket, işbu aydınlatma metninde yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme yapma hakkını saklı tutar.

 

 1. Veri Sorumlusu

Kanun uyarınca kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Himerpa Havalandırma İzolasyon Malzemeleri Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından işlenebilecektir.

Adres: Esentepe Mah. Müselles Sok. No:12/C Kartal Apt. Zincirlikuyu Şişli İstanbul

E-Posta: himerpa@himerpa.com

 1. İşlenen Kişisel Veriler

Müşteri (Ürün veya Hizmet Alıcısı) konumundaysanız;

 • Kimlik Bilgileri: ad, soyad, TC Kimlik Numarası;
 • İletişim Bilgileri: cep telefonu numarası, e-posta adresi, adres;
 • Müşteri İşlem Bilgileri: Satın alınan ürün bilgisi, ödeme türü/miktarı/bankası, Vergi Kimlik Numarası, IBAN;
 • Hukuki İşlem Bilgileri: Hukuk/İcra dosya bilgileri;
 • Finans Bilgileri: Ödeme riski bilgisi;

Tedarikçi Yetkilisi/Çalışanı konumundaysanız;

 • Kimlik Bilgileri: ad, soyad, TC Kimlik Numarası,
 • İletişim Bilgileri: cep telefonu numarası, e-posta adresi;
 • Müşteri İşlem Bilgileri: Satılan ürün bilgisi, ödeme türü/miktarı/bankası, Vergi Kimlik Numarası;
 • Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgileri: Plaka,

Çalışan konumundaysanız;

 • Kimlik Bilgileri: ad, soyad, TC Kimlik numarası, anne adı, baba adı, cinsiyet, doğum tarihi, doğum yeri, kimlik seri numarası, uyruk, imza, fotoğraf, eşin adı ve soyadı,  çocuklarının adı ve soyadı,
 • İletişim Bilgileri: cep telefonu numarası, e-posta adresi, adres,
 • Özlük Bilgileri: işe giriş tarihi, izin tarihleri, işten ayrılma tarihi, meslek adı/kodu, ihbar kıdem bilgileri, askerlik durum bilgisi,
 • Müşteri İşlem Bilgileri: hesap numarası, IBAN bilgisi, banka bilgisi,
 • Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgileri: kamera kayıtları,
 • Mesleki Deneyim: çalışma geçmişi,
 • Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Fotoğraf,
 • Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgileri: Plaka bilgisi, kamera kayıtları,
 • Sağlık Bilgileri: sağlık raporu;

Çalışan Adayı konumundaysanız;

 • Kimlik Bilgileri: ad, soyad, TC Kimlik Numarası, medeni hal,
 • İletişim Bilgileri: adres, cep no, e-posta adresi,
 • Eğitim Bilgileri: Üniversite mezuniyet bilgisi,
 • Mesleki Deneyim Bilgileri: Çalışma geçmişi,
 • Özlük Bilgileri: Askerlik durumu;

Ziyaretçi konumundaysanız;

 • Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgileri: kamera kayıtları;

Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı konumundaysanız;

 • Kimlik Bilgileri: ad, soyad;
 • İletişim Bilgileri: cep telefonu numarası, e-posta adresi;
 • Müşteri İşlem Bilgileri: Talep edilen ürün bilgisi;
 1. Kişisel Verilerin İşleme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Müşteri (Ürün veya Hizmet Alıcısı) konumundaysanız;

KİŞİSEL VERİ KATEGORİSİ

İŞLEME AMACI

HUKUKİ SEBEP

Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem

Lojistik faaliyetlerin yürütülmesi,

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

 

Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem

Mal/Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,

Kimlik, Müşteri İşlem, Finans

Risk yönetim süreçlerinin yürütülmesi,

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem

Finans/Muhasebe işlerinin yürütülmesi,

Kimlik, İletişim, Fiziksel Mekan Güvenliği

İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

Kimlik, Müşteri İşlem

Finans/Muhasebe işlerinin yürütülmesi,

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

 

Kimlik, Müşteri İşlem, Hukuki İşlem

Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,

 

Tedarikçi Yetkilisi/Çalışanı konumundaysanız;

KİŞİSEL VERİ KATEGORİSİ

İŞLEME AMACI

HUKUKİ SEBEP

Kimlik, İletişim

Erişim yetkilerinin yürütülmesi,

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem

Mal/Hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

 

Kimlik, İletişim, Fiziksel Mekan Güvenliği, Müşteri İşlem

Lojistik faaliyetlerin yürütülmesi,

Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem

Mal/Hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

 

 

Çalışan konumundaysanız,

KİŞİSEL VERİ KATEGORİSİ

İŞLEME AMACI

HUKUKİ SEBEP

Kimlik, Müşteri İşlem, Özlük

Finans/Muhasebe işlerinin yürütülmesi,

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

 

Kimlik, İletişim

Erişim yetkilerinin yürütülmesi,

Kimlik, İletişim

Ürün/Hizmet pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,

Kimlik, İletişim, Fiziksel Mekan Güvenliği

İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

Kimlik

Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

Kimlik

İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,

Kimlik, Özlük

Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,

Görsel Kayıtlar

Fiziksel mekan güvenliğinin temini,

Kimlik

Çalışanlar için yan haklar ve menfaat süreçlerinin yürütülmesi,

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

Kimlik, Müşteri İşlem

Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

Kimlik, Özlük, Finans, Eğitim, Müşteri İşlem, Mesleki Deneyim, Görsel Kayıtlar,

Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

Kimlik, Özlük Bilgileri, Müşteri İşlem

Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,

 

Çalışan Adayı konumundaysanız,

KİŞİSEL VERİ KATEGORİSİ

İŞLEME AMACI

HUKUKİ SEBEP

Kimlik, İletişim, Mesleki Deneyim, Özlük, Eğitim

Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi,

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

 

 

Ziyaretçi konumundaysanız,

KİŞİSEL VERİ KATEGORİSİ

İŞLEME AMACI

HUKUKİ SEBEP

Fiziksel Mekan Güvenliği

Fiziksel mekan güvenliğinin temini,

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

 

Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı konumundaysanız,

KİŞİSEL VERİ KATEGORİSİ

İŞLEME AMACI

HUKUKİ SEBEP

Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem

Mal/Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

 

 1. Kişisel Verilerin Aktarımı

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen işleme amaçlarının gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişilerine, İş Ortaklarına, Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına aktarılmaktadır.

Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla, özellikle;

 • Ürünlerin teslimi amacıyla kimlik, iletişim ve müşteri işlem verilerinizi taşıma firmalarına aktarabiliyoruz.
 • Ürünleri taşıyan kişiye ilişkin verileri, ürünün teslim edileceği şirkete aktarabiliyoruz.

Mal/Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi amacıyla, özellikle;

 • Ödemelerin, geri bildirimlerin yapılabilmesi amacıyla kimlik ve müşteri işlem verilerinizi toplantıyı tertip eden kuruma aktarabiliyoruz.

Finans ve muhasebe işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla, özellikle;

 • Çeklerin ve ödemelerin tahsili amacıyla ya da tarafımızca ödeme gerçekleştirilebilmesi amacıyla kimlik ve müşteri işlem verilerinizi bankalara aktarabiliyoruz.
 • Çeklerin ciro işlemlerinin yürütülmesi için kimlik ve müşteri işlem verilerinizi ciro edilen taraflara aktarabiliyoruz.
 • Bordroların kontrol edilebilmesi amacıyla kimlik ve müşteri işlem verilerinizi mali müşavirimize aktarabiliyoruz.

Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla, özellikle;

 • Dava ve icra süreçlerinin yürütülebilmesi amacıyla kimlik ve müşteri işlem verilerinizi avukatlarımıza aktarabiliyoruz.

Çalışan yan hak ve menfaat süreçlerinin yürütülmesi amacıyla, özellikle;

 • Yemek kartı oluşturma süreçlerinin yürütülmesi amacıyla tedarikçilerimize kimlik verilerinizi aktarabiliyoruz.

İş faaliyetlerinin yürütülebilmesi amacıyla, özellikle;

 • Tedarikçilerin platformlarına erişim sağlayabilmeniz amacıyla kimlik ve iletişim verilerinizi tedarikçilere ait platformlara aktarabiliyoruz.
 • İhalelere katılımınızın gerçekleştirilebilmesi amacıyla kimlik ve iletişim verilerinizi tedarikçilerimize ait platformlara aktarabiliyoruz.

Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, özellikle;

 • SGK bildirim işlemlerinizin yapılması için kimlik bilgilerinizi mali müşavirimize aktarabiliyoruz.

Talep ve şikayetlerin takibi amacıyla, özellikle;

 • Şikayetlerinizin tedarikçi firmaya iletilebilmesi amacıyla kimlik, iletişim ve müşteri işlem verilerinizi tedarikçilerimize aktarabiliyoruz.

Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla, özellikle;

 • SGK bildirimlerinin yapılması amacıyla kimlik bilgilerinizi mali müşavirimize aktarabiliyoruz.

amacıyla aktarılmaktadır.

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri

Kişisel verileriniz, hem tamamen veya kısmen otomatik yollarla hem de veri kayıt sisteminin parçası olan ancak otomatik olmayan yöntemlerle, işbu Aydınlatma Metni’nin (“C”) başlığında yer verilen amaçlar doğrultusunda;

 1. İrsaliye Oluşturma Sürecinde Toplanan Kişisel Verileriniz: yazılı, sözlü, e-posta yoluyla alınmak suretiyle,
 2. Ödeme Kayıt Sürecinde Toplanan Kişisel Verileriniz: yazılı, sözlü, e-posta yoluyla alınmak suretiyle,
 3. Tedarikçi Ödeme Sürecinde Toplanan Kişisel Verileriniz: yazılı, sözlü, e-posta yoluyla alınmak suretiyle,
 4. Sipariş Alınma Sürecinde Toplanan Kişisel Verileriniz: yazılı, sözlü, e-posta yoluyla alınmak suretiyle,
 5. Çek Alınma Sürecinde Toplanan Kişisel Verileriniz: yazılı alınmak suretiyle,
 6. Çek Kontrol Sürecinde Toplanan Kişisel Verileriniz: yazılı, e-posta yoluyla alınmak suretiyle,
 7. Taşıma Şirketi Ödeme Yapılması Sürecinde Toplanan Kişisel Verileriniz: yazılı, e-posta yoluyla alınmak suretiyle,
 8. Cari Kart Oluşturma Sürecinde Toplanan Kişisel Verileriniz: yazılı, sözlü, e-posta yoluyla alınmak suretiyle,
 9. Mutabakat Sürecinde Toplanan Kişisel Verileriniz: yazılı, sözlü, e-posta yoluyla alınmak suretiyle,
 10. Bordro Oluşturma Sürecinde Toplanan Kişisel Verileriniz: yazılı, sözlü, e-posta yoluyla alınmak suretiyle,
 11. AGİ Formu Oluşturma Sürecinde Toplanan Kişisel Verileriniz: yazılı olarak elden yoluyla alınmak suretiyle,
 12. Yemek Kartı Oluşturma Sürecinde Toplanan Kişisel Verileriniz: yazılı, sözlü, e-posta yoluyla alınmak suretiyle,
 13. İşten Çıkış Ödeme İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi Sürecinde Toplanan Kişisel Verileriniz: yazılı, e-posta yoluyla alınmak suretiyle,
 14. İcra Takip İşlemlerinin Yürütülmesi Sürecinde Toplanan Kişisel Verileriniz: yazılı, e-posta yoluyla alınmak suretiyle,
 15. Kiralama İşlemlerinin Yürütülmesi Sürecinde Toplanan Kişisel Verileriniz: yazılı yoluyla alınmak suretiyle,
 16. Çalışan Maaş Ödeme Sürecinde Toplanan Kişisel Verileriniz: yazılı, e-posta yoluyla alınmak suretiyle,
 17. Çalışan İzin İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi Sürecinde Toplanan Kişisel Verileriniz: yazılı, e-posta yoluyla alınmak suretiyle,
 18. Çalışan Adayı Başvuru Sürecinde Toplanan Kişisel Verileriniz: yazılı, e-posta yoluyla alınmak suretiyle,
 19. Eğitim Sürecinde Toplanan Kişisel Verileriniz: yazılı olarak elden alınmak suretiyle,
 20. Özlük Dosyası Oluşturma Sürecinde Toplanan Kişisel Verileriniz: yazılı, e-posta yoluyla alınmak suretiyle,
 21. Sağlık Raporu Bildirim Sürecinde Toplanan Kişisel Verileriniz: yazılı, e-posta, SMS yoluyla alınmak suretiyle,
 22. İşe Giriş Evraklarının Düzenlenme Sürecinde Toplanan Kişisel Verileriniz: yazılı, e-posta yoluyla alınmak suretiyle,
 23. Çalışan Maaş Ödeme Sürecinde Toplanan Kişisel Verileriniz: yazılı, e-posta yoluyla alınmak suretiyle,
 24. İşten Çıkış Evraklarının Düzenlenme Sürecinde Toplanan Kişisel Verileriniz: yazılı, e-posta yoluyla alınmak suretiyle,
 25. Puantaj Kayıtlarının Tutulması Sürecinde Toplanan Kişisel Verileriniz: yazılı olarak elden alınmak suretiyle,
 26. İrsaliye Oluşturma Sürecinde Toplanan Kişisel Verileriniz: yazılı, sözlü, e-posta yoluyla alınmak suretiyle,
 27. Lojistik Faaliyetleri Yürütme Sürecinde Toplanan Kişisel Verileriniz: yazılı, sözlü, e-posta yoluyla alınmak suretiyle,
 28. Çek Alınma Sürecinde Toplanan Kişisel Verileriniz: yazılı olarak elden alınmak suretiyle,
 29. Tahsilat Makbuzu Oluşturma Sürecinde Toplanan Kişisel Verileriniz: yazılı, sözlü, e-posta yoluyla alınmak suretiyle,
 30. Tediye Makbuzu Oluşturma Sürecinde Toplanan Kişisel Verileriniz: yazılı, sözlü, e-posta yoluyla alınmak suretiyle,
 31. Tedarikçi Portal Hesap Oluşturma Sürecinde Toplanan Kişisel Verileriniz: yazılı olarak sisteme kayıt suretiyle,
 32. Tedarikçi İletişim Sürecinde Toplanan Kişisel Verileriniz: yazılı, sözlü, e-posta yoluyla alınmak suretiyle,
 33. Şikayet Takip Sürecinde Toplanan Kişisel Verileriniz: yazılı, sözlü, e-posta yoluyla alınmak suretiyle,
 34. Kurumsal E-Posta Oluşturma Sürecinde Toplanan Kişisel Verileriniz: sözlü alınmak suretiyle,
 35. Web Sitesi Yönetim Sürecinde Toplanan Kişisel Verileriniz: Otomatik olarak log kaydı tutma suretiyle,
 36. Logo Hesabı Oluşturma Sürecinde Toplanan Kişisel Verileriniz: sözlü olarak alınmak suretiyle,
 37. Fiziksel Mekan Güvenliği Sürecinde Toplanan Kişisel Verileriniz: Otomatik olarak kamera kaydına alınma suretiyle,

toplanmaktadır.

 1. İlgili Kişinin KVKK Madde 11’de Sayılan Hakları

İlgili kişi olarak, taleplerinizi aşağıdaki yöntemlerle iletmeniz durumunda Şirket, niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Şirketimiz tarafından verilecek cevapta on sayfaya kadar ücret alınmayacaktır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için bir (1) Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Şirketimiz tarafından talep edilebilecek ücret, kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir.

KVKK 11. maddesi kapsamında İlgili Kişi;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, KVKK’nin 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirkete daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Şirketin cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

Başvurunuzda;

 • Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
 • Talep konunuzun,

bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, Başvuru Formu’nu doldurarak ve gerekli belgeleri ekleyerek Şirketin Esentepe Mah. Müselles Sok. No:12/C Kartal Apt. Zincirlikuyu Şişli İstanbul adresine yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden himerpa@himerpa.com e-posta adresine iletebilirsiniz. Başvuru formuna buradan erişebilirsiniz.

Talebinizin niteliğine göre kimlik tespitine olanak sağlayacak bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, Şirket tarafından en kısa süre içerisinde talebinize istinaden araştırma yapılacak olup başvurunuza ilişkin tarafınıza cevap verilecektir. Şirket tarafından, tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içerisinde başvurunuza ilişkin herhangi bir cevap verilmemesi durumunda başvurunuzun reddedildiği kabul olunur.