+90 (212) 274 29 18 PBX
+90 (212) 211 52 35
himerpa@himerpa.com
İLETİŞİM
Yalıtım Malzemelerinde Lider Tedarikçiniz MENÜ
KATEGORİLER

Foamboard 2000

Düz, pürüzlü veya pürüzlü oluklu yüzey şekillerine sahip, kenarları kare veya lamba binili olarak üretilebilen, 60x125 cm ebatlarında, 2 ile 10cm kalınlıklar arasında, 200 kPa (20 ton/m²) basma dayanımına sahip pembe renkli XPS ekstrüde polistren ısı yalıtım levhalarıdır. Isı iletkenlik değeri düz yüzeyli ürünler için (landa) λ=0,028W/mK, pürüzlü yüzeyli ürünler için λ=0,031W/mK’dir. Stoklarda bulundurulmamaktadır. Kapalı gözenekli hücre yapısı sayesinde bünyesine su almayan XPS Foamboard levhalar özellikle suyla temas eden yalıtım detayları için idealdir. Sadece ısı yalıtım maksatlı bir ürün olup ses yalıtım özelliği yoktur. Su buharı difüzyon direnç değeri (mü) μ=90-100 aralığındadır, buhar geçirimsiz kabul edilen alüminyum folyonun μ değeri 100.000 olup XPS için söylenebilen nefes almaz yorumu doğru değildir. Petrol türevi bir malzeme olup, yanıcı sınıfın en iyi segmenti B1 “zor alev alan” grubundadır, alevle teması halinde alevi ilerletmeden sönümleyebilmektedir, yangın riski ön planda olan detaylarda kullanımı uygun değildir. Kullanım sıcaklığı -50⁰C/+75⁰C aralığıdır. 75⁰C’den daha yüksek sıcaklık temaslarında ve çeşitli solvent bazlı maddeler (yapıştırıcılar) ile temasında erimeler görülebilir. Ürünün geliştirilmesine amaçlanan fayda ve en çok kullanıldığı alan ters (teras) çatılardır. Su yalıtım örtüsünün üzerinde kullanılan XPS levhaların arasından su geçerek akarına gidecek ve bu süreçte malzeme bünyesine su emmeden ısı yalıtım özelliğini koruyacaktır. Yine paralel olarak betonarme eğimli çatılarda, mantolama ve içten duvar yalıtımlarında, toprak altı temel perdelerinde, döşemelerde ve soğuk hava depolarında yoğun olarak kullanılır. XPS, EPS ekspande polistren (Strafor) malzemenin üzerine çıkmış ve farklı hücre yapısıyla bünyeye su emme problemini çözmüş bir üründür. XPS’ten önce EPS’te bünyeye ürünün daha az su emmesi ve basma mukavemeti sağlaması için yüksek yoğunlukta malzeme üretimi yapılırdı. Yoğunluk artışı fiziksel özellikleri iyileştirebilmekte ısı yalıtım özelliğine sağladığı katkı hesaplamalarda ihmal edilebilir oranda düşük kalmaktadır. EPS’ten gelen alışkanlıkla XPS’te de yoğunluk ana ve neredeyse tek kriter olarak kullanılabilmektedir. Mühendislik bilinci doğrultusunda ihtiyaca göre basma mukavemet değeri seçilmesini, yalıtımdan alınacak faydanın yoğunlukla değil kalınlık artışıyla sağlanabileceğine dikkat edilmesini bu ürün gamı için önemle hatırlatırız.

Kullanım Yerleri

Teknik Dökümanlar

Belge ve Sertifikalar